Maatje voor iemand in sociaal isolement

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maatje voor iemand in sociaal isolement
Taakomschrijving   Deelnemer ondersteunen bij het uitbouwen en versterken van het sociale netwerk door de deelnemer te bezoeken en samen activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld samen te gaan wandelen, fietsen, naar de markt of museum gaan, waardoor de deelnemer (weer) haar/zijn plek in de samenleving met plezier inneemt.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Begeleiding / ondersteuning
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Een dagdeel in de week, in overleg met de deelnemer. Daarnaast 1x per 6 weken vrijwilligersbijeenkomst.
Begindatum   22-04-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3-4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Waarden van Humanitas onderschrijven: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, betrokken en vraaggericht.
Inwerkmethode en begeleiding   basistraining en begeleiding
Scholing   verschillende themabijeenkomsten
Onkostenvergoeding   daadwerkelijke kosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Humanitas Tandem Nederrijn
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats