Tandem Humanitas maatje (m/v)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Tandem Humanitas maatje (m/v)
Taakomschrijving   Ondersteuning bieden aan lieve, belezen vrouw van 75 jaar met loopproblemen die nu nog zelfstandig woont en op termijn kan verhuizen naar een ouderenvoorziening. Idee is om samen met haar weer eerste stappen te zetten om vaker buiten te komen.
Werken met   Mensen met een lichamelijke beperking
Activiteit   Begeleiding / ondersteuning
Klus/vacature   vacature
Werktijden   1 dagdeel per week, daarnaast 1 x per zes weken een vrijwilligersbijeenkomst.
Begindatum   24-07-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   23-07-2015 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Je bent spontaan, betrokken en enthousiast. Je onderschrijft de waarden van Humanitas: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, betrokken en vraaggericht.
Inwerkmethode en begeleiding   Door de co÷rdinator
Scholing   Basistraining Maatjescontact Themabijeenkomsten Scholing naar behoefte
Onkostenvergoeding   reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Humanitas Tandem Nederrijn
Werkadres: Organisatie   Humanitas Tandem Rijn-IJssel
Werkadres: Straat+Huisnr   Buurtseweg 3e
Werkadres: Postcode en Plaats   6707 EZ Wageningen