Coördinator Anjeractie

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Coördinator Anjeractie
Taakomschrijving   Wij zoeken een flexibele, enthousiaste vrijwilliger die vooraf, gedurende en na afloop van de jaarlijkse Anjeractie, de collectanten en de gemeentelijke co÷rdinator wil bijstaan. De Anjeractie vindt jaarlijks plaats in mei of juni en in 2015 van 31 mei t/m 6 juni. De voorbereidende werkzaamheden beginnen zo ongeveer in januari. Tijdens de Anjerweek hebben cultuur en natuurverenigingen de mogelijkheid om te collecteren. Ze mogen 1/3 van de totale opbrengst houden voor de eigen verenigingskas, 2/3 wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht toegekend aan diverse cultuurprojecten in de regio. De werkzaamheden zijn zeer divers, van het werven van nieuwe verenigingen, wijkindelingen maken voor de collectanten tot het verzorgen van de collectestaten. Als co÷rdinator bent u de spil van de collecteorganisatie bij u in de buurt en bovendien leert u uw buurt en verenigingsleven goed kennen! Voor meer informatie neem contact op met de ambtelijk secretaris van het Cultuurfonds Utrecht, Marlyne Stolker via 030-2583991.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Organiseren / co÷rdineren
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Zeer flexibel, geen vaste werktijden. Tijdens de Anjerweek zullen er meer taken moeten worden uitgevoerd.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   10 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Tijdens de Anjerweek zal er intensief contact zijn met de gemeentelijke co÷rdinator. Hiernaast is er een zeer duidelijke handleiding beschikbaar en kunnen er altijd vragen gesteld worden aan het Cultuurfonds Utrecht.
Scholing   Niet van belang, zolang de vrijwilliger enthousiast en betrokken is.
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats