Voorzitter voor de vereniging

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter voor de vereniging
Taakomschrijving   Taakbeschrijving van voorzitter van het Rode Kruis Afdeling Rhenen: . geeft richting en sturing aan de afdeling. Hij/zij geeft leiding aan de afdeling (penningmeester, evenementen, sociale activiteiten, opleiding- en vrijwilligersmanagement, huisvesting/vervoer); . vertaalt het landelijke Rode kruis beleid naar de afdeling; . bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen, begrotingen en jaarrekeningen aan de hand van de kaderstelling en strategie van het landelijke Rode Kruis; . zit de vergaderingen van het afdelingsbestuur voor en vertegenwoordigt de afdeling op districtsniveau; . representeert extern de afdeling en is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne en externe contacten onder meer met de pers; . stimuleert fondsenverwervende activiteiten, waaronder de collecte. De voorzitter dient over bestuurlijke ervaring te beschikken en dient een netwerker te zijn met een sterk lokaal netwerk. Verder is hij/zij een teambuilder die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden. Hij/zij dient in staat te zijn om draagvlak te creëren met het oog op de belangen van het Rode Kruis. Een kandidaat met kennis van en ervaring met het werk van het Rode Kruis, in welk district of welke afdeling is niet belangrijk, verdient de voorkeur. De afdeling Rhenen heeft onder meer de volgende activiteiten: . plus minus 6 á 7 bestuursvergaderingen en 1 leden/vrijwilligers informatiebijeenkomst . 1 á 2 districtsvergaderingen (Utrecht) . inzet van Rode Kruis personeel bij talloze evenementen zoals bij Motorcrosses (Kwintelooyen) en de Rijnweek enz. . inzet van Rode Kruis personeel bij sociale uitjes van bijvoorbeeld bewoners van de Tollenkamp . het organiseren van de jaarlijkse Rode Kruis collecte in Rhenen, Achterberg en Elst waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van de lokale gemeenschap. Aandachtspunten: Onder meer wordt in de komende tijd belangrijk de uitvoering van “Zelfredzaamheid”, waaronder dient te worden verstaan, dat mensen meer in staat moeten zijn om zichzelf te kunnen redden in noodsituaties thuis en om het huis. Jongeren in Rhenen en directe omgeving proberen te betrekken bij het Rode Kruiswerk en hen de kans geven vrijwilliger te worden bij het Rode Kruis.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Zie omschrijving takenpakket
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met het Rode Kruis
Inwerkmethode en begeleiding   Kandidaat wordt volledig op de hoogte gesteld en overgedragen in de functie.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis
Werkadres: Organisatie   Rode Kruis
Werkadres: Straat+Huisnr   Kerkstraat 1
Werkadres: Postcode en Plaats   3911LD